Moskova

Moskova

26 Ekim 2016 Çarşamba

Ubır

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Bizim bildiğimiz "Obur", yani "Ubır" (Tatarca: Убыр), Rus ve Türk mitolojisi ve halk inancında Vampir anlamına gelir.

Farklı benzer kültürlerde Obur, Hobur, Vupar, Opkur, Opkan olarak da bilinir. 

Ayrıca Rusçaya Убыр (Ubır) ve Вубар (Vubar); Çekçe ve Slovakçaya Upír olarak geçmiştir. 

Çekoslavak (Çek ve Slovak) kültüründe tam olarak vampir anlamını alır.

Özellikleri

Günahkar kimseler mezarda bir hayvan şekline bürünür ve Ubır haline gelir.

İri başlı, uzun kuyruklu bir varlıktır.

Genellikle ölen büyücüler Ubıra dönüşür. Ağzından ateş püskürür. Günlerce hatta aylarca hareketsiz kalabileceği gibi istediğinde uçabilir de.  Hiç kimseden korkmaz. Etrafına bulaşıcı hastalık yayar. Ne bulursa yer. Obur olduğu anlaşılan bir ölünün mezarı açılıp çivi çakılır. İstediğinde istediği şekle girebilir. Kurt veya yaban köpeği kılığına girip koyunları parçalar. Bir dağın başında toplanıp, kaçırdıkları insanları yerler. Bir ölünün obur olmaması için ateşin altından geçirilmesi gerekir.

Daha çok Romanya ve Moldova’da yaşayan Türk topluluklarınca Vampir anlamında kullanılır.

Fin Ugor kavimlerinde de benzer söyleyişlerle yer alır. Ele geçirdiği insanın içinde yaşayan korkunç bir yaratıktır. İçinde Ubır bulunan kimse ona benzemeye başlar, yemeye doymaz. Ama yese de zayıf kalır. Çünkü onun yediği yemek kendi vücuduna değil, Ubır’a sinermiş.
Tatar halkında “Ubır kendisi doysa da gözü doymaz” gibi bir deyim de vardır.

Ubırlı insanlar gece kalkıp yemek ararlar, bulamayınca da alev yumağına dönüşüp bacadan çıkarlar ve başka insanların yemeğini çalarlar. Ubır da tıpkı alev gibi doymak bilmez, azgın, açgözlü, her şeyi yutan bir yaratıktır. Ayrıca leşle beslenir. İstediği an kedi, köpek veya güzel bir kız kılığına girebilir. Ubır kadınları ve hayvanları emmeyi de sever.

Benzer ve bağlantılı varlıklar

Obot

Obot; Türk ve Altay halk inancında doyumsuzluk cinidir. Ubot olarak da söylenir.

Ubır'ın bir türüdür. Görünüşleri son derece çirkindir. Dişleri çok büyük ve korkunçtur. İri kemikleri vardır. Sürekli yer ama doymazlar, çünkü yediklerini anında geri çıkarırlar. Ateşli gözleri vardır. Aileleri ve evleri bulunur. İnsanların içine girerek veya musallat olarak tüm servetini harcamasına neden olurlar.

Sözcük anlamı olarak ele alındığında kelime kökünde yemek, yutmak, yok etmek anlamları bulunur. Obur sözcüğüyle kökteştir.

Opkan

Opkan (veya Vupkan, Çuvaşça: Вупкăн, Vupkăn - "sefalet getiren, hasar veren"); Çuvaş mitolojisinde kötü bir ruh.

Çuvaşlar salgın hastalıklar ve ruhsal hastalıklar dahil olmak üzere birçok korkunç hastalıkların nedeni olarak onu düşünürler.

Vupkan hızlı bir rüzgar şeklinde insanlara gelir ve düşüncelerinin bozulmasına yol açar. 

Vupkan kendini görünmez kılar. Onu yatıştırmak için vupkana üç siyah koyun kurban edilir. Birincisi baba vupkana ("vupkăn aşşĕ"), ikinci anne vupkana ("vupkan amăşĕ") ve son koyun vupkan tanrısına (vupkăn turro) armağan edilir. Vupkan bir köpek olarak temsil edilir ve yıkıcı bir varlıktır. Ondan sadece kurnazlık sayesinde kurtulmak mümkündür.

Vupar

Vubar (Vopar, Vapar, Vubar Çuvaşça: Вупăр, Vupăr); Çuvaş mitolojisinde kötü bir ruh. Vubar geceleri görünür ve hayvanların ve insanların havasız kalarak boğulmasına neden olur. Ateş saçan bir yılan şeklinde görünür. Kadın veya erkek kılığına bürünebilir. Uyuyan insanlara saldırır, onu elle yakalamak imkansızdır. Hristiyan Çuvaşlar ondan korunmak için kollarını yatarken çapraz olarak koyarlar (haçı andırdığı için).

Etimolojisi

(Ub/Ob) kökünden türemiştir. Açgözlülük anlamı içerir. Obruk sözü de aynı kökten gelir ve girdap demektir.

Kaynakça

-Türk Söylence Sözlüğü, Deniz Karakurt, Türkiye, 2011,

-Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük, Celal Beydili, Yurt Yayınevi (Sayfa - 435)

25 Ekim 2016 Salı

Moskova’nın en ünlü 7 müzesi

Rusya'nın başkenti Moskova'da tam 400 müze bulunuyor. İşte şehrin en ünlü 7 müzesi.

Kremlin
Moskova’nın göbeğindeki ve sembol haline gelmiş kırmızı duvarların ardında 15. yüzyıldan kalma bir tarih gizli. Zira Kremlin’de Rus çarlarına ait ‘hazine’ değerinde eserler bulunuyor. Üniformalar, tahtlar ve zırhların yanı sıra Faberge yumurtaları olarak bilinen mücevherlerle süslü Emperyal Yumurtalar ve Monomah Kalpağı Kremlin’de yer alan eserlerden yalnızca birkaçı. Kremlin’de ayrıca farklı yüzyıllardan elmas ve mücevherlerin yer aldığı Almaznıy Fond (Elmas Vakfı) isimli bir bölüm bulunuyor.

Tarih Müzesi
Ünlü Rus Çarı Büyük Petro tarafından yaptırılan Kızıl Meydan’daki Devlet Tarih Müzesi, eski çağlardan bugüne Rus topraklarının tarihini yansıtan birçok esere ev sahipliği yapıyor.

Tretyakov Devlet Sanat Galerisi
Tretyakov Devlet Sanat Galerisi 1856 yılında Moskova’da tüccar Pavel Tretyakov tarafından kurulmuştu. Dünyanın en önemli bazı güzel sanatlar koleksiyonlarının sahibi müzede Repin, Şişkin, İvanov, Kandinskiy gibi birçok Rus sanatçıya ait bin 276 tablo, 471 çizim ve 10 heykel yer alıyor.

Puşkin Devlet Güzel Sanatlar Müzesi
1898 yılında kurulan Puşkin Devlet Güzel Sanatlar Müzesi Bronzino, Titian, Botticelli, El Greco, Jan Gossaert and Pussin gibi sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapıyor. Müzede ayrıca Renoir, Van Gogh, Cezanne, Monet, Degas, Gauguin, Matisse ve Picasso’nun eserleri görülebiliyor.

Garaj Çağdaş Sanat Müzesi
Garaj Çağdaş Sanat Müzesi, yıl boyunca çağdaş sanat eserlerinin yer aldığı birçok sergiyi ziyaretçilerinin beğenisine sunuyor. 2008 yılında kurulan ve süreli sergilerin düzenlendiği müzenin koleksiyonu 1950'li yıllardan bugüne Rus çağdaş sanatını konu alıyor.

Moskova Modern Sanat Müzesi
20 ve 21. yüzyıl sanatı üzerinde yoğunlaşan Moskova Modern Sanat Müzesi, ünlü Rus sanatçı Zurap Tsereteli tarafından kurulmuştu. Avangard sanatın gelişiminin yansıtıldığı müzedeki eserlerin büyük kısmı Rus sanatçılara ait; ancak Anri Russo, Joan Miro, Pablo Picasso gibi birçok dünyaca ünlü ressamın eserleri de müzede görülebilecekler arasında.

Devlet Multimedya Sanat Müzesi

2010 yılında kurulan Devlet Multimedya Sanat Müzesi, Rusya’nın fotoğraf sanatçılığına yönelik ilk müzesi. Rus ziyaretçileri fotoğraf, video, çağdaş sanat eserleriyle buluşturmayı amaçlayan 6 katlı müze aynı anda 5 sergiyi ağırlayabiliyor.

Moskova’nın en ünlü 7 müzesi

Rusya'nın başkenti Moskova'da tam 400 müze bulunuyor. İşte şehrin en ünlü 7 müzesi.

Kremlin
Moskova’nın göbeğindeki ve sembol haline gelmiş kırmızı duvarların ardında 15. yüzyıldan kalma bir tarih gizli. Zira Kremlin’de Rus çarlarına ait ‘hazine’ değerinde eserler bulunuyor. Üniformalar, tahtlar ve zırhların yanı sıra Faberge yumurtaları olarak bilinen mücevherlerle süslü Emperyal Yumurtalar ve Monomah Kalpağı Kremlin’de yer alan eserlerden yalnızca birkaçı. Kremlin’de ayrıca farklı yüzyıllardan elmas ve mücevherlerin yer aldığı Almaznıy Fond (Elmas Vakfı) isimli bir bölüm bulunuyor.

Tarih Müzesi
Ünlü Rus Çarı Büyük Petro tarafından yaptırılan Kızıl Meydan’daki Devlet Tarih Müzesi, eski çağlardan bugüne Rus topraklarının tarihini yansıtan birçok esere ev sahipliği yapıyor.

Tretyakov Devlet Sanat Galerisi
Tretyakov Devlet Sanat Galerisi 1856 yılında Moskova’da tüccar Pavel Tretyakov tarafından kurulmuştu. Dünyanın en önemli bazı güzel sanatlar koleksiyonlarının sahibi müzede Repin, Şişkin, İvanov, Kandinskiy gibi birçok Rus sanatçıya ait bin 276 tablo, 471 çizim ve 10 heykel yer alıyor.

Puşkin Devlet Güzel Sanatlar Müzesi
1898 yılında kurulan Puşkin Devlet Güzel Sanatlar Müzesi Bronzino, Titian, Botticelli, El Greco, Jan Gossaert and Pussin gibi sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapıyor. Müzede ayrıca Renoir, Van Gogh, Cezanne, Monet, Degas, Gauguin, Matisse ve Picasso’nun eserleri görülebiliyor.

Garaj Çağdaş Sanat Müzesi
Garaj Çağdaş Sanat Müzesi, yıl boyunca çağdaş sanat eserlerinin yer aldığı birçok sergiyi ziyaretçilerinin beğenisine sunuyor. 2008 yılında kurulan ve süreli sergilerin düzenlendiği müzenin koleksiyonu 1950'li yıllardan bugüne Rus çağdaş sanatını konu alıyor. Fotoğrafta ise Louse Bourgeois'in Varoluş Yapıları başlıklı sergisinden bir eser yer alıyor.

Moskova Modern Sanat Müzesi
20 ve 21. yüzyıl sanatı üzerinde yoğunlaşan Moskova Modern Sanat Müzesi, ünlü Rus sanatçı Zurap Tsereteli tarafından kurulmuştu. Avangard sanatın gelişiminin yansıtıldığı müzedeki eserlerin büyük kısmı Rus sanatçılara ait; ancak Anri Russo, Joan Miro, Pablo Picasso gibi birçok dünyaca ünlü ressamın eserleri de müzede görülebilecekler arasında.

Devlet Multimedya Sanat Müzesi

2010 yılında kurulan Devlet Multimedya Sanat Müzesi, Rusya’nın fotoğraf sanatçılığına yönelik ilk müzesi. Rus ziyaretçileri fotoğraf, video, çağdaş sanat eserleriyle buluşturmayı amaçlayan 6 katlı müze aynı anda 5 sergiyi ağırlayabiliyor.

Rusya'da gözlerinizi faltaşı gibi açacak 10 şey


Kaynak:  https://tr.sputniknews.com/     


Kuşkusuz her milletin, turistleri şaşırtacak kendine özgü hâl ve hareketleri var. İşte Rusya'dan sizi şaşırtacak bazı kareler…

‘Tuzak’ turnikeler: 
Rusya’da metro girişlerinde aksiyon filmlerinde yaşamadığınız gerilimi tadabilirsiniz. Zira jetonunuzu veya kartınızı kullanmadan turnikeyi geçmeye çalışırsanız, engeller birden ‘yuvalarından çıkabilir’.

İçeriye açılan kapılar: 
Genelde kapılar dışarıya açılırken, Rusya’da tüm kapılar içeriye açılıyor. Ev, bahçe, tiyatro, okul fark etmiyor… Kapıların, Rus istihbarat ajansı KGB’nin operasyonlar sırasında daha kolay kırarak, içeriye girmesini sağlamak amacıyla içeriye açıldığına yönelik efsaneler mevcut. Ancak dikkat etmezseniz kendi suratınıza çarpacağınız bu kapılar, aslında Rusya’daki aşırı soğuğun içeriye dolmasını engellemek için içeriye açılıyor.

Greçka: 
Rusya’da bir markete girdiğinizde sizi ‘filozof’ yapabilecek bir tahıl var. Zira greçka; bulgur deseniz bulgur değil, buğday deseniz buğday değil… Rus topraklarına özgü bu tahıl biraz bulgur, biraz mercimeği andıran bir tada sahip ve sofralarda da genellikle mevcut. Türkiye’de köftenin, fasulyenin yanında yediğimiz bulgur pilavını yerini, Rusya’da greçka pilavı alıyor. Bu arada greçka oldukça da besleyici. Zira içerisinde bakır, magnezyum, lif, fosfor, amino asit gibi birçok öğeyi barındırıyor.

Zelyonka: 
Söylendiğinde adı çizgi film kahramanı gibi tınlayan bu ilaç Rusya’da sıklıkla kullanılıyor. Bu sebeple Rusya’da bir yere misafirliğe gittiğinizde ya da olur ya, sokakta kızamık olmuş, ama benekleri kırmızı yerine ‘yeşil’ olan birilerini görürseniz, ürkmeyin. Yeni bir hastalık türemedi. Ruslar bizim sıklıkla kullandığımız tertürdiyot misali, antiseptik olan zelyonka'yı evlerinden eksik etmiyorlar. Küçük yaralarda, cilt sorunlarında bu yeşil ilacı kullanıyorlar, ortaya da yaraların dağılımına göre çeşitli görüntüler ortaya çıkıyor.

Huş ağacı suyu: 
Rusya’daki marketlerde herkesi şaşırtacak bir şey daha var: Huş ağacı suyu. Huş ağaçlarının gövdesinden doğrudan süzülerek elde edilen ve ‘meyve suyu’ niteliğindeki bu içecek Rusya’da sıkça tüketiliyor. Egzotik ve tatlımsı bir lezzete sahip bu içecek yaz kış Rus sofralarında sıklıkla bulunduruluyor. Şeffaf ve suya benzer görüntüdeki huş ağacı suyu votkanın yanında da içiliyor.

Kömür: 
“Rusya’da bu kadar votka içilmesi, bu kadar yağlı yiyecekler (ülkede çok fazla yağlı et tüketiliyor) yenmesine rağmen, insanların mideleri nasıl dayanıyor?” diye mi soruyorsunuz? Yahut Rusya’da felekten bir gece çalayım derken ertesi gün akşamdan mı kalmalık mı çekiyorsunuz? Gıda zehirlenmesi mi yaşadınız? Panik yok, kömür var. Soğurucu karbon, bu tarz durumlarda sıklıkla tüm dünyada kullanılsa da, Ruslar aktif karbonu ‘siyah aspirin’ şeklinde kullanan tek millet. Batılı ülkelerde midede çözünen soğurucu karbon genellikle beyaz veya pembe renklerde kullanıyor.

Çekirdek: 
Rusya’da 200 yıl önce ortaya çıkmasına rağmen, çekirdek günümüzde Rus kültürünün ayrılmaz parçası halinde. Öyle ki ‘çekirdek çitlemek’ Rusya’da neredeyse ‘bir meditasyon şekli’ diyebiliriz.

Babuşkalar: 
Rusya’da 2012 Eurovision şarkı yarışmasında gördüğünüz Babuşka'lardan (Babushki) daha ötesini görebilir ve şaşkınlık içinde donakalabilirsiniz. Zira Türkiye deyimiyle ‘Teyzeler’ olan babuşkaları, -30 dereceye varan hava koşullarında kar kürerken ya da tiyatrolarda, öğrenci yurtlarında ‘bekçilik’ yaparken görebilirsiniz. Diğer bir deyişle: Korkmayın, babuşkalar yanınızda.

Metro ile seyahat eden köpekler: 
Tarihi ve sanatsal metrolarıyla şanı dünyayı dolaşan Rusya’nın metro ile seyahat eden köpekleri de şaşırtıcı. Zira ülkede herhangi bir metro hattında, gazetesini ve kitabını okuyan bir Rus vatandaşının yanında bir köpek görebilirsiniz. Başlı başına bu bile şaşırtıcıyken, herkesin bu durumu çok olağan karşılaması da herkes için ilginç olabilir.


Turşu suyu: 
Eminönü’nde balık ekmekle birlikte afiyetle yudumladığımız turşu suyu, Türkiye’den Rusya’ya gidenleri pek şaşırtmayacak olsa da, bu gelenek Batılıları oldukça hayret içinde bırakabilir. Zira her sofrada ‘muhakkak’ bulunan turşuların suları, Batılı dostlarımızı içmekten ‘sarhoş edebilir’. Hatta turşu suyu Rusya’da o kadar çok tüketiliyor ki, tüm dünyaya gaz sevkiyatı yapan bu ülkenin artık turşu suyu boru hatları çekip, sevkiyatına başlaması gerektiği şeklinde şakalar yapılıyor.

Rusya'nın en ünlü çizgi filmleriSputnik, Rusya'nın en ünlü çizgi filmlerinden bir derleme yaptı.
Maşa ile Medved, Çiburaşka, Ev cini Kuzya bunlardan yalnızca bazıları.
Bu çizgi filmler arasında Nazım Hikmet'in Sevdalı Bulut ve Hanene Huzur Dolsun eserlerinden yapılan uyarlamalar da yer alıyor.

Çiburaşka
Çiburaşka, Sovyet yazarı Eduard Uspenskiy’nin 1966 tarihli öyküsünden uyarlandı ve 1969 yılında Roman Kaçanov tarafından çizgi film yapıldı. Koca kulaklı, şirin yüzlü, masum bakışlı bu maskot, 2014’te Soçi’de yapılan kış olimpiyatlarında sembol olarak kullanılmıştı. Çizgi filmde Çiburaşka’nın akordeon çalan şapkalı arkadaşı Timsah Gena ile maceraları anlatılıyor.

Maşa ve Medved
Rusça ismi Maşa ve Medved olan bu çizgi film, Türkiye’de Maşa ve Koca Ayı ismiyle yayınlandı. Oleg Kuzokov’un 2009 yılında yarattığı çizgi filmde Maşa isimli karakrer, düzenli bir yaşamı olan Ayı’ya adeta yaramazlıklarıyla musallat oluyor, ancak ikili dostluklarından hiçbir şekilde ödün vermiyor.

Nu pagadi
1969 yılında yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Gennadiy Sokolskiy’nin yaptığı Nu Pagadi isimli çizgi film günümüzde de izlenmeye devam ediyor. Çizgi filmde akıllı bir tavşan ve onu yakalamaya çalışan bir kurnaz kurt konu alınıyor. Kurt, her seferinde başarısız oluyor ve her bölüm Kurt’un ‘Nu, Zayats, pagadi!’ (Tavşan, bekle!) sözleriyle sona eriyor.

Varejka
Varejka, ilk olarak 1967 yılında yayınlanmaya başladı. Varejka adındaki küçük kız bir köpek istiyor, ancak annesi izin vermiyor. Bunun üzerine küçük kız sokakta eldiveniyle bir köpekmiş gibi oynuyor. Küçük kızın hayal gücü sayesinde eldiven bir köpeğe dönüşüyor.

Domavenok Kuzya
Tatyana Aleksandrovna’nın masalının baz alındığı, senaryosunun Marina Vişnevetskaya ve Valentina Berestova’nın yazdığı Ev Cini Kuzya’nın (Domovenok Kuzya) 1984-1987 yıllar arasında yapılmış dört kukla çizgi filmi bulunuyor. Tüm dünyada bilinen bu çizgi filmde Kuzya büyüklerden gizlice mesken tuttuğu evi koruyor ve evin küçüğüyle arkadaşlık ediyor.

Antoşka
Leonid Hosırev’in yönetmenliğini yaptığı, Sovyet yapımı Antoşka çizgi filmi, ilk olarak 1969 yılında yayınlanmaya başlamıştı. Tembel Antoşka’nın başrolde olduğu çizgi filmde, Vladimir Şainskiy ve Yuriy Entin’in şarkısı konu alınıyor. Şarkıda kızıl saçlı, çilli Antoşka, yapılması gereken tüm işlere bir bahane buluyor.

Sevdalı Bulut (Vlublonnaya Oblaka)
Nazım Hikmet’in ünlü eseri Sevdalı Bulut'tan Vlublonnaya Oblaka 1959 yılında yayına sunuldu. Hem Sovyetler Birliği’nde, hem de tüm dünyada büyük ilgi uyandıran çizgi filmde iyi niyetli ve temiz kalpli Ayşe ile onun güzel bahçesini ele geçirmek isteyen kötü karakter Seyfi’nin kurnazlıkları ve ikilinin aşkı konu alınıyor.

Hanene Huzur Dolsun
Nazım Hikmet'in Hanene Huzur Dolsun yapıtından uyarlanan, Mir Domu Tvoyemu, 1962 yılında yayınlanmaya başladı. Barış temalı bu çizgi filmde savaş ve silahlanma karşıtlığı ön plana çıkıyor.

22 Ekim 2016 Cumartesi

Rusya Bayrağı'ndaki mavi, beyaz ve kırmızı renklerin anlamı


Rusya Federasyonu bayrağı ülkenin marşı ile birlikte resmi sembolüdür.

Rusya bayrağı dikey şekilde aynı boyutta yerleştirilmiş üç farklı renk taşıyan çizgilerden oluşuyor: beyaz, mavi ve kırmızı.

Rusya'nın bu üç rengi kullanmasıyla ilgili farklı görüşler mevcut.

Birincisi; ilk Rus savaş  gemisinin yapıldığı 17. yüzyıldan kalan belgelere dayanıyor. Hollandalı ustanın geminin bayrağa ihtiyaç duyduğunu bunun için dönemin Çarı Aleksey Mihayloviç'ten bayrağın şekliyle ilgili emrini istediği anlatılıyor. 1668 yılında 'Orel'(Kartal) ismini taşıyan ilk Rus savaş gemisi yapıldıktan sonra Çar Avrupa’da örneği olan bayraklara bakarak üç renkli beyaz, mavi ve kırmızı olarak ve üzerinde kartal resmi bulunan bayrağın hazırlanmasını emrediyor.

İkincisi; beyaz, mavi ve kırmızı renklerin 'Pan-slavizm'i simgelediği belirtiliyor. Bu renkler slav kökenli halkları simgelemek için kullanılır ve Rusya, Sırbistan, Slovakya, Sloveniya, Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti bayraklarında da bu renklere, hatta şekil benzerliğine rastlamak mümkün. Pan-slavizm renklerinin 1848 yılında Prag'da düzenlenen Slav ırkı milletlerinin ilk kurultayında Rusya bayrağı temel alınarak tespit edildiği belirtiliyor. 

Üçüncüsü; Büyük Petro döneminde 6 Ağustos 1693 yılında denize çıkan üç askeri gemide 'Moskova Çarı'nın Bayrağı' adlı üç renkli beyaz, mavi ve kırmızı ve üzerine altın renkli iki başlı kartal resimli bayrak dalgalandığı ifade ediliyor. 'Moskova Çarı'nın Bayrağı'nın 1693 yılından kalan örneği halen Merkezi Deniz Askeri Müzesi'nde bulunuyor.

Bayrakta kullanılan renklere farklı  yorumlar ve anlamlar atfedilirken resmi bir açıklama halen mevcut değil. Ancak  Rusya'da bu renklerin çok eski dönemlere ait anlamları şöyle ifade ediliyor:

Beyaz: asillik, soyluluk, büyüklük, açık yüreklilik, samimiyet
Mavi: bağlılık, sadakat, vefa, namus, dürüstlük, kusursuzluk, ahlaki temizlik
Kırmızı: cesaret, yiğitlik, mertlik, yüreklilik, gönül yüceliği, alicenaplık, sevgi


22 ağustos 1994 yılında itibaren Rusya Devlet Başkanı'nın imzaladığı kararla ülkede Rusya Federasyonu Devlet Bayrağı günü kutlanıyor.